אאא

הבחירות בפתח, ומסתמן כי בתוך 'יהדות התורה' בכלל ו'דגל התורה' בפרט תשרור מלחמה עיקשת ולא פשוטה, שמתבטאת במאבק בין 'יתד נאמן' ל'משפחה', כשבתווך, נמצאים אלפים המוגדרים על-ידי 'יתד' כ"חרדים החדשים".

בעיתון 'משפחה' פורסם אתמול מאמר חריף של "אחד הרבנים", נגד העיתון 'יתד נאמן', תחת הכותרת "'יששכר וזבולון' או 'הפרדת הקהילות'?", וזאת כתגובה למאמר המערכת של 'יתד' שפורסם ביום שישי שעבר נגד החרדים העובדים המוגדרים כ"חרדים החדשים".

אם עד היום, 'משפחה' שמר על עצמו ולא נגרר להשמצות מפורשות ולהתקפה חזיתית נגד 'יתד נאמן', הרי שלא עוד. המאמר שפורסם בסוף השבוע, חריף, חד ובוטה, ומציב את מערכת היחסים העכורה בין השניים, במצב חדש, דווקא על רקע "השקפתי", כאשר 'יתד' מחד תוקף נואשת את "החרדים החדשים", בעוד 'משפחה' יוצא חוצץ בשבחם.

וכך, בין היתר, נכתב במאמר, שנפתח בציטוט מכתבו של רבי יצחק דב הלוי במברגר זצ"ל, משנת תרל"ו, בשאלת 'הפרדת הקהילות' בגרמניה. "דומה, כי במאה שלושים ושש השנים שחלפו מאז כתב הרב מווירצבורג את מכתבו הידוע, לא הייתה קריאה קולנית כל כך, בוטה כל כך ומקוממת כל כך ל'הפרדת הקהילות', כמו זו שהתנוססה בחזית מאמר הפלסטר שהתפרסם בשער בת רבים של יומון ידוע 'נגד מאות שלומי אמוני ישראל', שכל חטאם בכך שהם 'דוגלים בדעה הפוכה' מזו שמחזיקים בה עורכיו".

"את אשר יגורנו בא ונפל דבר בישראל", נכתב בהמשך המאמר החריף, "מאמר מערכת של עיתון ייצוגי של בני תורה קרא בקול גדול - באלף פיתולי נוסח מתחמקים - את הקריאה המצמררת 'סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה', אך כנגד מי? ... מאמר המערכת האנונימי הכריז מלחמת קודש על עצמו ובשרו, 'נגד מאות שלומי אמוני ישראל', אשר למדו עם כותביו בצוותא התלמודי התורה, הגו עימם בהוויות אביי ורבא בהיכלי הישיבות והותרמו על ידיהם לאלפי מעשי צדקה וחסד".

בהמשך המאמר, לאחר הפרכת הפירוש שהצמידו ב'יתד' לדברי מרן החזו"א זיע"א, והסברת דבריו שצוטטו במאמר המערכת של העיתון, נמשכת ההתקפה: "מילון עברי-עברי שלם טרחו כותבי המאמר ליצור כדי לשכנע את הקורא הנבוך בקיומם לכאורה של סימנים ברורים האמורים לגלות מי אלו הראויים לנידוי: מיהו חרדי 'מסוג ישן' ומיהו חרדי 'מסוג חדש'? מיהו חרדי 'שורשי' ומיהו חרדי 'חלוץ'? מיהו חרדי 'מהותי' ומיהו חרדי 'מותגי'? מיהו חרדי 'ערכי' ומיהו חרדי 'מתקדם'? מיהו חרדי 'צייתן' ומיהו חרדי 'רדוד'? מיהו 'שחור' ומיהו 'לבן'? אכן, מלאכת מחשבת של תכנית סלקציה עתידנית מפורטת, שעל פיה יועברו אלפי יהודים נאמנים כבני מרון, ובהינף מקלדת יוחלט על כל אחד מהם: להו או לצרינו".

"כידוע, שקר שיש בו מקצת אמת יכול להתקיים, ואי לכך, לא יכלו כותבי המאמר להתעלם באופן גורף מציבור שלם של 'בעלי בתים' שיראתם קודמת לחכמתם. החשש מפני פסילה גורפת שתיצור אנטגוניזם והתמרמרות בקרב קהלים רחבים הביאה אותם למהלך מתוחכם של 'הודאה במקצת', שעל פיו הם מצהירים 'שיש לבחון כל מקרה לגופו ולא למהר לחרוץ דין'. ברם, הכותבים לא טרחו להסביר כיצד הם מתכננים 'לבחון כל מקרה לגופו'? האם השלב הבא הוא הקמת בתי דין לחיקור אמונות ודעות, מעין 'אינקוויזיציה' דתית שכזו, שבפניה ייאלץ כל מפרנס לתת דין וחשבון?

"האם השלב הבא הוא הקמת גוף כשרות פרסונאלי (אולי אגף בבית דין 'משמר התורה') שיעניק כתבי הכשר אישיים לכל מי שאין תורתו אומנותו אם הוא ראוי לבוא בקהל או לא? הטשטוש שבו הותירו הכותבים שאלה נכבדה זו מהווה חלק עיקרי ממסע הדה-לגיטימציה המסוכן שמוביל העיתון לאורך שנים, שעל פיו כל מפרנס הינו בבחינת חשוד, ומכאן ואילך חובת ההוכחה מוטלת עליו. מנקודת מקום זו אך פסע להתגבשות הסופית של 'הפרדת הקהילות' הקמה וניצבת בעיני רוחם".

וכך, נמשך לו המאמר ומציב שאלות כבדות משקל והרות גורל נגד המאמר הבוטה שפורסם בסוף השבוע שעבר ב'יתד נאמן', ובו "הטלת דופי באלפי יוצאי הישיבות הקדושות, אשר לרוע המזל אינם עוברים את סף ה'אבחנות וסימני היכר מבדילים' [!] דרקוניים , המזכירים תקופות אפלות בחיי הגלות, שנוסחו בידי קומץ עסקנים שעולמם צר כעולם הנמלה. לא יאומן כי יסופר".

עורך משפחה בטור נוקב

"הציבור המבקש היום הזה הכרה ממוסדותיה של 'דגל התורה' בא בידיים נקיות. אין לו דרישות, אין לו תנאים, אין לו 'דעות אישיות' ואף לא 'תחושות סובייקטיביות'. הציבור האיכותי הזה מבקש להתייצב 'לימין התנועה המייצגת את גדולי התורה בכל מצב וללא כל ערעור', אך זאת כל עוד התנועה 'דגל התורה' אינה דוחה אותו בשתי ידיים, אינה נאבקת בו, אינה קוראת ל'הפרדת קהילות' ואינה הופכת אותו ל'אסקופה הנדרסת'", נכתב.

גם מהלכיו של ח"כ גפני, שנפגש עם הציבור המותקף, מוזכרים לטובה, עם 'עקיצה' קטנה. "תיתי לו, לחה"כ רבי משה גפני שליט"א, אשר עמד לצידו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל מימי ייסודה של 'דגל התורה' ובחושיו העדינים קיבל ממנו הכרעות כבירות וסדרי הנהגת ציבור, כפי שמרן זצ"ל הורה לרבים וראה בעיני רוחו הגדולה, העודה מאמצים ניכרים באומץ לב ציבורי נדיר לפתוח את השורות לכל מבקש השם ולהרחיב את גבולות הקדושה".

בסיום המאמר, מציין הכותב כי שאלת הפרדת הקהילות "אינה מסורה לזרזירי עט שלא שנו ולא שימשו", אלא צריכה להימסר לפתחם של גדולי הדור ובראשם "אביהם של בני התורה רבינו הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, והוראתם הבלעדית, לטב או למוטב, היא אשר תקבע לכל", כאשר ידוע לכל היחס שבין אנשי 'יתד נאמן' למרן הגראי"ל שטיינמן, ודעותיו נגד העיתון.

מלבד המאמר, פורסם ב'משפחה' כתבה מקיפה על המפגש שערכו השבוע הח"כים משה גפני ואורי מקלב עם "החרדים העובדים" באלעד, כי שנחשף וסוקר בלעדית ב"כיכר השבת", כאשר במהלכו תקף ח"כ גפני את מנהלי הסמינרים ואנשי יומון הבית של המפלגה, הפועלים לדבריו נגד הוראות גדולי ישראל.

זאת ועוד, הרב משה גרילק, עורך העיתון, התייחס בטורו 'זווית ראיה' בחלק המגזין של 'משפחה', לפגישות שמקיים ח"כ גפני עם החרדים העובדים, וכתב: "מעניין אותנו לשמוע כיצד משכנע הרב משה גפני יהודים חרדים (ישנים, ישנים! לא חדשים חלילה וחס!) שבגלל אילוצי פרנסה עזבו את הכולל שיצביעו למפלגתו? מעניין מה הוא עונה להם כאשר הם שואלים אותו באיזו זכות הוא מבקש מהם לתת את קולם לרשימת יהדות התורה, בגלל הציווי לשמוע בקול גדולי ישראל שליט"א?

"הם ישאלו אותו איפה הוא היה, כאשר מתוך סירוב לדרישת גדולי ישראל לא קיבלו את בניהם למוסדות החינוך רק משום שיצאו לעבוד, ומדובר בכאלו ששום פסול אחר לא מצאו בהם ואולצו לשלוח למוסדות לא ראויים. ... באיזה טיעון ישפיע עליהם הרב גפני לתת לו את קולם ביום הבחירות, ומה תהיה תשובתו כאשר ישאלו אותו האם דעת תורה מתחלקת למקום שצריך לשמוע להם ולמקרים שמותר לסרב להם בריש גלי? ... הנה הבחירות בשער, ומעניין לשמוע מה בפיו של הרב גפני ליהודים אלו", מסיים הרב גרילק את המאמר הנוקב. 

המאמר של גפני ומקלב ב'יתד'

התגובה

בעיתון 'יתד נאמן' כמו בעיתון 'יתד נאמן', נהגו כמצופה מהם, ומיהרו הבוקר להגיב בבוטות אופיינית נגד 'משפחה', נגד 'החרדים החדשים' ואף גייסו לשם כך את הח"כים גפני ומקלב עצמם למאמר תגובה נגד המתקפה הקשה המפורסמת ב'משפחה'.

במאמר שכתבו גפני ומקלב, תחת הכותרת "האמת תורה דרכה", נכתב כי "תנועת דגל התורה מאגדת בתוכה את עולם התורה לגווניו, לשבטיו ולעדותיו, לומדי התורה ומוסדותיו, אלו הדבוקים בעולם התורה אף שהם עצמם כיום אין תורתם אומנותם, קובעים עתים לתורה ומחזיקים בגופם ובהונם את מוסדות התורה, החינוך והחסד".

גפני ומקלב מציינים כי תפקידם הוא לייצג בראש ובראשונה את לומדי התורה שבזכותם אנו קיימים ועליהם העולם עומד. "יחד עם זאת", הם כותבים, "תפקידנו לדאוג לצרכיהם, לחינוך ילדיהם והדאגה לפרט של כלל חברי ותומכי התנועה, גם אלו אשר בנסיבות הזמן וההכרח נאלצו לעזוב את אהלה של תורה וממשיכים כחברי התנועה תחת מרותם והנהגתם של גדולי הדור".

גפני ומקלב מתייחסים לפגישה בעיר אלעד ומציינים כי הם הסבירו שם בארוכה שהמאמר שפורסם ב'יתד' נגד "החרדים החדשים" הוא עמדתם ועמדת התנועה, והשיבו לשאלות נוספות בנושאים שונים.

"הראו לנו כי בעיתון 'משפחה' נכתבה כביכול סקירה על מפגש זה ובה שקרים, חצאי אמתות, פרשנות ועוד, שמסקנתם היא ההפך ממה שנאמר, והתברר פעם נוספת מדוע נאסר עיתון זה שלא רק מסלף השקפות, אלא אף איננו אומר אמת בעובדות", תוקפים גפני ומקלב את 'משפחה'.

לסיום המאמר, טוענים מקלב וגפני כי "קיימים גורמים נוספים פוליטיים ואחרים המנסים לפגוע בעבודתנו. אנו נמשחך בפעילותנו הציבורית כפי שמורים לנו מרנן ורבנן גדולי שיראל. בדרך התורה נלך לקדש שם שמים".

מלבד זאת, גם מאמר המערכת של 'יתד', הוקדש שוב ל"חרדים החדשים", בו נכתב בין היתר כי המאמר נכתב בהנחיית ועדת הרבנים של 'יתד נאמן' והוא קיבל תגובות חיוביות רבות מכל עבר. בנוסף, טוענים במאמר כי השבועונים למיניהם עושים מאמץ להניק לגיטימציה לרוחות זרות המנשבות במחנה.

במאמר, מבהירים ב'יתד' כי המונח "חרדים חדשים" לא הייתה הכוונה ליהודים יראי ד', שנאלצו לצאת ולעסוק בפרנסתם. "אין כל פסילה וזלזול במי שיצא לפרנסתו, ורואה את עצמו שייך לציבור בני התורה, ונוהג כבן תורה בהליכותיו", כותבים ב'יתד'.

"השבוע התברר כי הללו אינם נחים ממלאכתם", נכתב במאמר בהתייחס לשבועונים וה"ארס ורעל הטמון בין שורותיהם", "אם בשבוע שעבר היו אלו החינמונים של רשת 'קו עיתונות דתית' שניהלו את הקמפיין הרדוד, הרי שהשבוע הצטרף אליהם בצורה מסיבית השבועון 'משפחה'. אותו עיתון קלוקל כבר ניהל כמה פעמים קמפיינים תעמולתיים שנועדו ליצור 'סולם ערכים' חדש ומעוות שיעריץ את תופעות הקרייריזם החומרני".

"השבוע המשיך השבועון בקידום מגמותיו הידועות, והחליט לצאת נגד מאמר המערכת שהופיע במסגרת זו בשבוע שעבר. בתגובה ארסית תחת השם 'אחד הרבנים' (שע"פ תוכנה וסגנונה נראה כי נכתבה ע"י 'אחד המשכילים'), נכתב כי הדברים שנכתבו ע"י 'יתד נאמן' כנגד אותם חריגים, הפורקים מעליהם דרכה של תורה ומתנערים מדעת גדולי התורה, הינם 'מאמר פלסתר מצמרר', שמבטא השקפת עולם של כאלה אשר 'עולמם צר כעולם הנמלה'".

"אין בכוונתנו להתייחס לרצף גיבובי הדברים שנכתבו באותו שבועון, שבין היתר ניסה שוב להציג את התיזה השקרית, כאילו הדיון מתמקד ביהודים חרדים יראים ושלמים שעמלים לפרנסתם, ולא רק באותם חריגים המתאפיינים בהתנהגות פסולה וירודה, שמבטאת רצון להתנתקות בהוויית עולם התורה. בתוך כך ניסה השבועון לפרסם בדותות וכזבים נוספים אודות נציגי 'דגל התורה'", כותבים ב'יתד'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לבלרים אלה שבזים לדעת התורה, מבקשים עתה להמריד ולחרחר ריב, תוך מתן לגיטימציה לגישות פסולות, שאין להם מקום בעולמו של ציבור היראים, ואשר מוכיחות שוב כי 'משפחה' החליט למקם עצמו רשמית כשופרם של 'החרדים החדשים'".

בנוסף, כותב ישראל פרידמן במוסף שבת קודש מאמר נוסף בגנות "החרדים החדשים", כשהוא כותב: "'חרדים חדשים', אין דבר כזה. או שהם 'חרדים', או שהם 'חילונים ישנים'...", וגם הוא מוסיף ומרחיב בשאלה 'מיהו חרדי?', וטוען כי מי שמקבל את מרותם של מרנן ורבנן גם כאשר הוא חושב אחרת והוא חושב שהוא צודק - הוא חרדי.

יצויין, כי באשר לטענות גפני ומקלב שהובאו ב'יתד' כי סיקור המפגש באלעד בכתבה ב'משפחה' סולף, אומרים גרומים ב'משפחה' כי כל המפגש באלעד מוקלט והדברים צוטטו אחד לאחד.

קשה לאמוד ולהעריך כיצד הסבב הנוכחי ייפסק ובכמה נזקים, אך סביר להניח שהוא יימשך לכל הפחות עד הבחירות הצפויות, כאשר גפני ומקלב ימשיכו במאמציהם לגייס את הקולות האבודים, 'יתד' ימשיך במלחמתו נגד 'החרדים החדשים' בעוד 'משפחה' יגן עליהם, וימשיך לקעקע את עוצמתו של 'יתד'.